Romania-ro

Cehu Silvaniei                                     

Cehu Silvaniei este un oraş în judeţul Sălaj, regiunea Transilvania situat la o distanţă de 34 km faţă de municipiul Zalău.

Împreună cu cele patru localităţi componente: Horoatu Cehului, Motiş, Nadiş şi Ulciug, formează o unitate teritorial-administrativă cu o suprafaţă totală de 67,77 km² situată din punct de vedere geografic la contactul Depresiunii Sălaj şi a Culmii Sălajului cu Depresiunea Guruslău, în bazinul hidrografic al râului Sălaj.

Deşi atestat documentar doar din anul 1405, sub denumirea de Chehy (1854 - Szilagy Cseh), in anul 1319 este semnalată prezenţa unei cetăţi de pământ, Castrum Cheevar, care se pare că a avut rolul de a apăra asezarea din vatra actualului oraş Cehu Silvaniei. În istoria oraşului se consemnează diferite perioade de prosperitate economică, dar şi de decădere. Aici se pot aminti construirea castelului fortificat al Cehului în anul 1526 de către Belteki Dragffi Janos, privilegiul dat cetăţii de Sigismund Bathory la 1529 pentru a se autoguverna, asediul cetăţii de catre armatele imperiale austriece la mijlocul secolului XVI, asediile repetate ale armatelor otomane, rolul cetăţii jucat in timpul rascoalei curuţilor, miscările revolutionare de la 1848, cele doua razboaie mondiale si perioada comunistă, sunt doar cateva episoade care si-au pus amprenta asupra aşezării.

Celelalte localităţi componente sunt atestate documentar inca din prima jumatate a secolului XIII. Horoatu Cehului este atestat documentar in anul 1220 sub denumirea de Villa Chroat, Motiş în anul 1387 sub denumirea de Villa olachalis Mutos, Nadiş în anul 1387 sub denumirea de Villa olachalis Nadasd şi Ulciug, tot în anul 1387 sub denumirea de Volcsek.

Cele mai importante obiective de interes turistic sunt:

  • Rezervaţia naturală Lunca (cu laleaua pestriţă)
  • Biserica Reformată (1519)
  • Biserica de lemn ""finţii Arhangheli” (sec. XVII)
  • Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli" (1738) de la Nadiş
  • Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" (1781) de la Ulciug
  • Biserica de lemn "Sfinţii Arhangheli" (1749) de la Horoatu Cehului.
  • Fântâna de piatră (sec. XVI)
  • Rezervaţia naturală "Lunca cu lalea pestriţă" - Valea Sălajului (10 ha).

Maak jouw eigen website met JouwWeb