Romania-ro

 Retezat-Godeanu                                      

Grupa Retezat-Godeanu, al cărui nume este dat de Munții Retezat și Munții Godeanu, cele mai maiestoase masive montane ale grupei, se află în vestul Carpaților Meridionali, între râurile Jiu și Strei la est și Culoarul Timiș-Cerna la vest. La nord, Culoarul Bistrei îi desparte de Munții Poiana Ruscă, iar la sud intră efectiv în contact cu Podișul Mehedinți și Subcarpații Olteniei.

Grupa Retezat-Godeanu are un relief glaciar bine dezvoltat, cu circuri, tăuri și văi glaciare maiestoase, oferind o varietate petrografică a grupei ce constă din șisturi cristaline (predominant), granit, calcare (mai ales în sud-vest) și conglomerate. Grupa Retezat-Godeanu cuprinde șase subgrupe montane (denumite munți) și trei masive montane (denumite masive):