Romania-ro

Întorsura Buzăului                        

Întorsura Buzăului este un oraş în judeţul Covasna, regiunea Transilvania, România.

Oraşul Întorsura Buzăului este aşezat în partea sudică a judeţului Covasna, la graniţa cu judetul Braşov (6 km) pe drumul naţional 10 care leagă Braşovul de Buzău.

Pasul Predeluş este atestat documentar din toamna anului 1476 de o scrisoare a lui Vlad Ţepeş către Judele Braşovului în care dădea de ştire că: Cu voia lui Dumnezeu mi s-a închinat toată Ţara Românească şi toţi boierii; şi v-a slobozit Dumnezeu pretutindeni drumurile şi pe la Rucăr şi pe la Prahova şi pe Teleajen şi Buzău. Deci umblaţi acum slobozi pe unde vă place şi hrăniţi-vă şi Dumnezeu să vă bucure!

Întorsura Buzăului se află într-o depresiune ce dă impresia de cetate medievală. La Nord se află Clăbucetele Întorsurii (1000-1200 m) acoperit cu păduri de foioase şi conifere dar şi pajişti de o cromatică deosebită.

La Est Întorsura Buzăului este străjuită de munţii Buzăului iar la sudul lor de masivul Siriu—vârful Siriu (1.657 m), vârful Malaia (1.662 m)

La Vest se înalţă culmile domoale ale munţilor Tătarul Mare şi Tătarul Mic, iar la sud culmile semeţe şi abrupte ale masivului Ciucaş (vârful Ciucaş, 1.954 m).

Monumentul Eroilor Români din Primul şi Al Doilea Război Mondial. Monumentul este un complex de cruci, aflate în cimitirul din faţa Bisericii Ortodoxe, din Întorsura Buzăului. Crucile au fost înălţate în anii 1945-1946, în memoria eroilor români din Cele Două Războaie Mondiale. Prima dintre cruci este din fier, având ca înscris pe faţadă: "Eroilor români/ Subl. Gheorghe Dobruşin/ Doi soldaţi necunoscuţi/ 1916-1918/ Patria recunoscătoare". Cea de-a doua cruce este din piatră, având inscripţionat textul: "În amintirea eroilor căzuţi în războiul întregirii neamului./ Ion Vereguţ - 1917, 17 martie, Polonia/ Ruzi şi fiul său Iosif Vereguţ/ 1941 august 28 în Vigoda Odessa/ Onoare şi recunoştinţă". A treia cruce este din piatră, având ca înscris: "În amintirea eroului sergent/ Bughea Alexe, n. 1915/ căzut pe front/ Sevastopol. 1941".

Maak jouw eigen website met JouwWeb