Romania-ro

Săcele                                                    

Săcele, mai demult Satulung este un municipiu din județul Brașov, regiunea Transilvania, România.

Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a Judeţului Braşov, în imediata vecinătate a Municipiului Braşov fiind străbătut de DN1A (Braşov - Vălenii de Munte - Ploieşti) şi de DN1 (Bucureşti - Braşov , principala arteră naţională).

Între Municipiul Săcele şi Municipiul Braşov există relaţii strânse de colaborare în diverse domenii: cooperare între unităţi economice, forţă de muncă ce se deplasează zilnic din Săcele spre Braşov şi invers, acces la anumite facilităţi de transport, de cultură, sănătate şi învăţământ ale Municipiului Braşov.

Legătura municipiului Săcele cu Braşovul este asigurată printr-o reţea de autobuze care efectuează zilnic 120 de curse dus-întors.

Municipiul se află pe locul vechilor sate ce au devenit, mai nou, cartiere: Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung. Celei mai vechi aşezări din această zonă datează din vremea dacilor. Orasul Săcele a fost construit administrativ în anul 1950 din teritoriul primelor 4 din cele 7 comune săcelene : Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tarlungeni, Purcareni, Zizin. Săcele a fost declarat municipiu în data de 6 iunie 2000.

Prima menţiune oficială datează din 16 mai 1366, regele maghiar Ludovic I de Anjou oferind printr-un act pământurile dintre râurile Timiş şi Tărlung către binecredinciosul său prieten, Contele Stanislav.

Numele „Săcele” este menţionat pentru prima dată într-o scrisoare a voievoduluimunteanVlad Călugărul (1482-1495) către magistratul Braşovului.

Cei mai vechi locuitori ai celor şapte sate au fost „mocanii” - ciobanii locului. Sunt menţionaţi în numeroase documente, în care se remarcă bogăţia lor spirituală, culturală şi materială. Deţineau mii de oi, iar satele lor erau printre cele mai prospere din zonă. În cursul procesului de transhumanţă, care avea loc din Săcele până în Dobrogea, au înfiinţat o localitate cu acelaşi nume, în judeţul Constanţa.

Obiceiurile săcelenilor dăinuie până astăzi: Sântilie, festivalurile, costumele populare tradiţionale, arhitectura etc.

În secolul XIV o importantă populaţie maghiară s-a stabilit în regiune, marcând dezvoltarea ulterioară a aşezării.

În timpul comunismului în oraş a fost dezvoltată puternic ramura industrială, cea mai cunoscută intreprindere din municipiu fiind Electroprecizia Săcele.

După căderea comunismului, oraşul şi-a diversificat economia. În zilele noastre, în Săcele se află câteva fabrici de mobilă, gatere, fabrici de ambalare a cărnii.

Săcele este situat în extremitatea sudică a Ţării Bârsei, la poalele muntelui Piatra Mare. Râul Tărlung izvorând din masivul Ciucaş trece prin localitate în partea sudică, langă Gârcini. În dreptul localităţii Brădet (parte din Săcele) există un lac de acumulare artificial, creat în anul 1975, care este în prezent principala sursă de apă potabilă a Braşovului. Clima este specifică depresiunii, cu brumă toamna timpuriu şi friguri persistente în iarnă. Precipitaţiile sunt variabile şi cad neregulat, cele mai mari cantităţi înregistrându-se vara. Vânturile bat predominant dinspre nord-est. Predomină pădurile de brad, molid şi fag.

Circa 10% din suprafaţa municipiului Săcele se caracterizează printr-un relief plan sau uşor ondulat, cu soluri fertile, favorabile culturii plantelor agricole. Restul teritoriului se situează în zona de munte, unde se întâlnesc toate formele geomorfologice caracteristice : câmpia piemontana, colinele piemontane Ciucaş şi ale muntilor Bârsei, precum şi culmile înalte ale acestor munti.

 • câmpie - 2881 ha teren arabil
 • dealuri - 3070 ha fâneaţă
 • munţi - 21.152 ha pădure şi 3483 ha păşune

Obiective turistice 

 • Biserica Adormirea Maicii Domnului din Satulung
 • Monumentul Soldatului Necunoscut
 • Cascada Şapte Scări
 • Poiana Angelescu
 • Casa Dijmelor
 • masivul Piatra Mare (Peştera de Gheaţă , Piatra Scrisă, Prăpastia Ursului, canionul "7 Scări ", cheile şi cascada în roci calcaroase Tamina, vârful Piatra Mare)
 • Cabana Bunloc , situată pe traseul spre Munţii Piatra Mare,aici se poate urca folosind telescaunul. Se pot practica sărituri cu parapanta, de asemenea există 3 pârtii de dificultate medie (Pârtia Baciului , Pârtia Bârsei , Plaiul Mocanilor).
 • trambulina artificială - singura de acest fel din ţară
 • masivul Ciucaş

Maak jouw eigen website met JouwWeb