Romania-ro

Fișier:Coa Cugir AB RO.pngCugir                                               

Cugir, mai demult Cudgir este un oraş din judeţul Alba, regiunea Transilvania, România.

Teritoriul oraşului ocupă partea de sud-vest a judeţului, iar oraşul propriu-zis este situat în partea nordică a acestui teritoriu. În imediata apropriere spre est, sud şi vest se ridică dealuri ce depăşesc 700 m altitudine, în mare măsură acoperite cu foioase şi plantaţii de pin. Spre sud de aceste dealuri se intinde regiunea muntoasă, grupa munţilor Şureanu ce face parte din Carpaţii Meridionali, iar spre nord şerpuieşte lunca şi terasele râului Cugir.

Din punct de vedere geografico-matematic, localitatea situându-se la 15 km sud de Valea Mureşului, la 25 km est de Orăştie, 35 km sud–vest de Sebeş şi 45 km sud-vest de municipiul Alba Iulia.

Oraşul Cugir este situat în zona de contact a culoarului depresionar al Orăştiei cu Munţii Şureanu, într-un cadru natural deosebit de pitoresc, la o altitudine de 300 m faţă de nivelul mării.

Pe “Dealul Cetăţii”, pe un promontoriu strategic, a existat probabil o fortificaţie dacică. Ea n-a fost cercetată prin săpături sistematice. Totuşi, pe baza fragmentelor ceramice găsite, se pare că fortificaţia ar data din sec. II-I î.C. Pentru aceeasi datare pledează şi un mic tezaur de monede, descoperit la poalele

 

 Dealului Cetăţii. Din acest tezaur se mai păstrează 8 tetradrahme din “Macedonia Prima” şi o imitaţie dacică după o monedă de tip Filip II. Un alt tezaur monetar s-a găsit pe platoul superior al cetăţii.

Obiective turistice:

  • Rezervaţia naturală Iezerul Şurianul (20 ha).
  • Biserica Sfânta Treime din Cugir construită între anii 1806-1809
  • Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Vinerea - 5 km
  • Sălile muzeistice din Clubul elevilor şi copiilor Cugir
  • Zonele de agrement Râul Mare şi Râul Mic Cugir
  • Apeductul Wasser Leine construit în 1906 de germani şi italieni
  • Cetatea dacică de pământ de la Cugir - 2km
  • Biserica Romano-Catolică construită în anii 1824-1826 din cartierul Scăunel