Romania-ro

Berbeşti                                                

Berbeşti este un oraş situat în zona sudică a judeţului Vâlcea, regiunea Oltenia, România. Este relativ nou ca oraş, fiind declarat oraş doar în urma legii 410 din 17 octombrie 2003. La emiterea acestei legi a contribuit faptul că localitatea, datorită exploatării miniere de lignit a căpătat un aspect urban (22 blocuri).

Ca aşezare, faptul că a fost locuită din cele mai vechi timpuri, reiese din descoperirea unor elemente arheologice de mare valoare istorică pentru această parte a lumii, numită România. Săpăturile arheologice efectuate pe dealurile ce înconjoară localitatea au scos la iveală ciocane de piatră şi topoare de bronz.

De mult timp se ştia de existenţa aurului negru - lignitul. Este cel mai bun din punct de vedere calitativ din toată Oltenia. De mult timp se ştia de această bogăţie care-şi arăta spinarea neagră pe coastele din jur, iar oamenii locului l-au folosit din totdeauna pentru nevoile gospodăriei. Exploatare lui industrială a început să se facă prin anii 1970, sub forma de cariere la suprafaţă. Că a fost bună sau nu hotărârea, este o altă discuţie.

Însă concret datorită acestei exploatări, comuna s-a dezvoltat mult din punct de vedere social devenind uşor un centru urban, a fost legată de restul ţării cu cale ferată, şoselele au fost amenajate prin modernizare şi asfaltare, au apărut noi legături rutiere asfaltate cu localităţile din jur, s-a dezvoltat în această parte a judeţului un grup şcolar important tehnic cu şcoală profesională şi liceu.

Exploatarea lignitului a afectat mediului înconjurător prin apariţia unor halde de steril şi alunecări de teren care au afectat multe locuinţe, terenuri agricole şi drumuri de acces, afectând grav şi ecosistemul.