Romania-ro

Balş                                                       

Balş este un oraş din judeţul Olt, regiunea Oltenia, România.

Oraşul Balş este situat în partea de vest a judeţului Olt, la est de Craiova şi este străbătut de la Est la Vest de Drumul European E70. Prin oraşul Balş trece calea ferată Craiova-Slatina-Piteşti-Bucureşti.

Amplasat de o parte şi de alta a cursului mijlociu al râului Olteţ, important afluent al Oltului, ce îl segmentează în două părţi egale. Oraşul se învecinează la est cu comunele Bobiceşti şi Birza, la vest cu judeţul Dolj, la nord cu comuna Oboga şi la sud cu comuna Voineasa.

Urme de civilizaţie din cele mai vechi timpuri. Ca prime atestări documentare există un hrisov al lui Petre Voievod, în anul 1564, care dă în stăpânire boierului Oprea o parte din moşia Balşului, iar mai tarziu Mihai Viteazul întăreşte dreptul de proprietate căpitanilor săi, Fraţii Buzeşti asupra moşiei Corbeni, componentă a localităţii Balş.

Datorită aşezării la răscrucea celor două mari târguri, Craiova şi Slatina, Balşul a devenit un loc de popas, de schimburi de produse, polarizând în jurul său toate aşezările rurale de pe valea Olteţului de la comuna Iancu Jianu până la comuna Dobrun.

Aşa se face că, într-o perioadă relativ scurtă, apar diverse edificii economice, bancare, ateliere meşteşugăreşti, o reţea de prăvălii.

Cu timpul, Balşul ajunge un centru administrativ cu instiţutii administrativ-legislative corespunzătoare timpului, devenind plasă, cu o judecatorie, o tipografie, cu mori, o presă de ulei, o fabrică de spirt, trei bănci (de scont, de credit şi agricolă).

În 1921 devine comună urbană iar între 1954 şi 1968 Balşul a fost reşedinţa Raionului Balş.

Oraşul Balş beneficiază de o amplasare geografică ce facilitează turismul. Cuprinde un obiectiv turistic la Pădurea Sarului cu o capacitate de 60 de locuri, având un popas şi un restaurant. În partea de sud-vest, la poalele colinei Mâineşti, se găseşte o mănăstire cu acelaşi nume, Mănăstirea Mâineşti.

Maak jouw eigen website met JouwWeb