Fieni                                                      

Fieni este un oraş în judeţul Dâmboviţa, din regiunea istorică Muntenia, România. În componenţa oraşului intră şi localităţile Berevoeşti şi Costeşti.

În perioada 1865-1923 Fieni era un sat în cadrul comunei Moţăieni. În 1923 a fost declarat comună, având primărie proprie. În 1950 a fost declarat localitate de tip urban (centru muncitoresc) pentru ca în 1968 să devină oraş.

Oraşul Fieni este situat în zona subcarpatică, în interfluviul dintre râurile Ialomiţa si Ialomicioara. Situat in partea de nord a judeţului Dâmboviţa, se află la 10 km de comuna Moroieni. Coordonatele geografice 25°25΄16¨ longitudine estica si 45°07΄39¨ latitudine nordica, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a ţării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situează la o altitudine medie a aşezărilor ţării noastre.

Este direct legat de municipiul Târgovişte şi de Bucureşti, printr-o cale ferată directă: Bucureşti-Titu-Târgovişte-Pietroşiţa, distanţa Bucureşti-Fieni fiind de 107 km, iar Târgovişte-Fieni de 25 km şi prin şoseaua naţionala nr. 71 Bucureşti-Bâldana-Răcari-Târgovişte-Fieni-Sinaia (distanţa Bucureşti-Fieni fiind de 115 km iar Târgovişte-Fieni de 25 km).

Suprafaţa lui totală, incluzând satele Berivoieşti si Costeşti este de 1831 ha.

La nord se mărgineşte cu comuna Buciumeni şi cu satul Dealu Mare (fosta aşezare medievală Ţâţa, din comuna Buciumeni), legătura făcându-se pe Valea Ialomiţei, pe malul drept, unde se afla şi drumul naţional 71. De asemenea cu comuna Runcu, satul Bădeni, accesul făcându-se pe şoseaua comunală Fieni – Runcu, care urmează cursul Ialomicioarei şi se continuă pe drumul forestier, cu punct terminus Leaota, masiv ce aparţine munţilor Bucegi.

La sud, se învecinează cu oraşul Pucioasa, principala staţiune balneoclimaterică, legatura facându-se prin drumul naţional 71 şi prin calea ferată, iar cu Vulcana Băi fără acces de legatură directă.

La est cu comuna Dâmboviţa şi cu oraşul Pucioasa (satele Bela, Miculeşti, Diaconeşti, Şerbăneasa), iar la vest cu Vulcana Bai şi Bărbuleţu, legate prin drumuri.

Maak jouw eigen website met JouwWeb