Romania-ro

Lehliu Gară                                          

Lehliu Gară este un oraş în judeţul Călăraşi, din regiunea istorică Muntenia, România. Localitatea este menţionată documentar pentru prima dată pe o hartă militară ce datează din 1853.

Se află în Câmpia Bărăganului la o distanţă de 55 km de municipiul Călăraşi şi la 64 km de Bucureşti. Are o populaţie de 6.567 locuitori. A fost declarat oraş la 18 aprilie1989. Este un important nod feroviar şi rutier (pe Autostrada Soarelui). La Lehliu-Gară există o fabrică de combustibil biodiesel, investiţie a grupului portughez Martifer.

Localitatea este menţionată documentar pentru prima dată pe o hartă militară ce datează din anul 1853.

Este una din puţinele localităţi de câmpie înconjurată din aproape toate părţile de pădure. S-a născut şi s-a dezvoltat pe suprafaţa netedă a câmpiei şi nu pe o terasă, pe marginea unui lac asa cum sunt foarte multe aşezări din zona de câmpie. Numărul populaţiei este relativ mic comparativ cu statutul de oraş. Creşterea numerică a populaţiei s-a făcut în salturi :

  • până în 1920 o numim faza împroprietăririlor;
  • după 1920 până în 1957 a urmat perioada industrializării socialiste, invazia refractarilor la colectivizarea agriculturii, a unor locuitori din localităţile dezafectate, a desfiinţării domiciliului obligatoriu pentru basarabean şi macedoniandeportaţi în Bărăgan.

Centrul civic al intravilanului din partea de Nord şi Vest este amplasat chiar în apropierea hotarului cu terenul agricol al localităţii vecine.

În decurs de aproximativ un secol a trecut prin toate fazele de dezvoltare administrativă: sat, comună, oraş şi ca în decursul acestor stadii a cunoscut mai multe administraţii:

  • Judeţul Ilfov până în anul 1944;
  • Regiunile Ialomiţa 1950, Bucureşti1952-1960;
  • Judeţele Ialomiţa 1968, Călăraşi1981.

În stadiul de dezvoltare actual este uşor sesizabil caracterul de tranziţie sat-oraş prin activităţile economice de baza şi aspectul edilitar-gospodăresc. Denumirea staţiei de cale ferată a rămas aceeaşi de la înfiinţare. Lehliu deşi se află pe terenul localităţii Lehliu-Gară, sunt două localităţi separate, acest lucru contribuind şi la existenţa confuziei denumirilor de Lehliu şi Lehliu-Gară.