Romania-ro

Făurei                                               

Făurei este un oraş în judeţul Brăila, regiunea Muntenia, România. A fost declarat oraş la 17 februarie1968, aparţinând generaţiei oraşelor socialiste.

Făurei este situat în nord-estul Câmpiei Române, mai exact în Câmpia Brăilei, în apropierea râului Buzău.

Oraşul Făurei a fost un centru viticol zonal important. De asemenea, este un important nod feroviar (transporturile au declanşat procesul de urbanizare) şi un nod de comunicaţie.