Romania-ro

Fișier:Coa barlad ro.jpg Bârlad                                              

Bârlad este un municipiudin judeţul Vaslui, Moldova, România. Până la instaurarea regimului comunist în România a fost reşedinţa judeţului Tutova.

În anii 1950, Bârladul devine reşedinţa Regiunii Bârlad, una din cele 15 regiuni care formau Republica Populară Română.

La acea dată doar Suceava, Iaşi, Bacău şi Galaţi beneficiau în Moldova, alături de Bârlad, de statutul de oraş regional. Ulterior, Bârladul pierde statutul de reşedinţă de regiune, devenind centrul unui raion din regiunea Iaşi. Reîmpărţirea administrativă a ţării din anii 1960 în judeţe situează oraşul în judeţul Vaslui.

Municipiul Bârlad se situează, din punct de vedere geografic, aproape de intersecţia paralelei de 46º latitudine nordică cu meridianul de 27º longitudine estică.

În cadrul ţării ocupă o poziţie estică. În unitatea fizico-geografică a Podişului Moldovei, se situează în zona de contact dintre dealurile Fălciului la est şi colinele Tutovei la vest. Este așezat pe valea consecventă a râului Bârlad (de unde a împrumutat și denumirea).

În zonă sunt mai multe văi în confluenţă: dinspre est valea Popeni, a Trestianei şi a Jăravăţului; dinspre nord văile Horoiata şi Simila; din nord-vest râul Tutova şi altele.

De-a lungul văilor, din totdeauna, s-au organizat drumuri, permiţând oraşului bune legături cu aşezările din preajmă şi de la distanţe apreciabile: din valea Prutului, a Dunării de Jos, a Siretului. Analizând geneza localităţii, geograful Vintilă Mihăilescu apreciază Bârladul ca târg de vale tipic. Altitudinea maximă din aria urbană este de 172 m, iar cea minimă de 89 m.

Obiective turistice:

 • Colegiul Naţional "Gh. Roşca Codreanu"
 • Muzeul "Vasile Parvan"
 • Cetatea de pământ din 1476 - ctitor: Ştefan cel Mare
 • Teatrul "V.I. Popa"
 • Planetariul
 • Gradina Zoologica
 • Biserica "Sf. Gheorghe" (1496) (ctitor în 1636: Vasile Lupu)
 • Biserica "Sfinţii Voievozi"
 • Biserica "Sfântu Dumitru"
 • Biserica "Sfântul Spiridon si Buna Vestire" (1825)
 • Biserica "Vovidenia si Sf. Paraschiva",
 • Casa Cuza
 • Casa Sturdza
 • Casa Tuduri
 • Casa Bulbuc
 • Casa Silvian
 • Casa Şuţu
 • Casa Roşie
 • Casa Gheorghe Gheorghiu Dej
 • Clubul elevilor
 • Pavilionul expozitional "Marcel Guguianu;
 • Clădirea fostei bănci "Deşteptarea"
 • Statuia lui Gheorghe Roşca Codreanu.
 • Sinagoga
 • Casa memoriala sergent Buhus Vlad

Maak jouw eigen website met JouwWeb