Romania-ro

Roznov                                               

Roznov este un oraş în judeţul Neamţ, Moldova, România. A fost ridicat la rang de oraş în anul 2003. Are în componenţa sa şi satele Chintinici şi Slobozia.

Se situează în partea de nord a depresiuni Cracău-Bistriţa, pe râul Bistriţa, la 15 km sud-est de municipiul Piatra Neamţ.

Ca aşezare este menţionat pentru prima dată într-un act din timpul lui Alexandru cel Bun, datat 08.04.1419, aşezare situată în „Câmpul lui Dragoş”. Numele satului Roznov este menţionat pentru prima oară într-un document din 18.04.1576, prin care Petru Şchiopul întăreşte mănăstirii Bistriţa, dreptul de stăpânire a mai multor sate, între care şi Roznovul. În a doua jumătate a secolului al XVII–lea, Roznovul intră în stăpânirea familiei Ruset, care şi-a adăugat numele Roznovanu, de la denumirea satului şi a moşiei.

Obiective turistice:

  • Biserica "Sf. Nicolae", ctitorie din 1759 a marelui logofăt Nicolae Ruset-Roznovanu.
  • Biserica în stil rusesc, construită între 1890-1892, ctitorie a colonelului George Ruset-Roznovanu, după planurile arhitectului rus Nikolai Vladimirovici Sultanef
  • Parcul dendrologic care adăposteşte Castelul Roznovanu. Parcul are circa 3 ha şi adăposteşte arbori seculari (stejari, fagi, castani) şi specii rare (tisă, brad argintiu, salcâm japonez, etc.)