Paşcani                                                  

Paşcani este un municipiu din judeţul Iaşi, Moldova, România. Este al doilea centru urban ca mărime din judeţ. Este un important nod de cale ferată.

Municipiul Paşcani este situat în partea de NE a ţării, în vestul judeţului Iaşi, la 75 km V-NV de municipiul Iaşi, în partea de sud a Podişului Sucevei, pe terasele din dreapta râului Siret, în dreptul unui vad de trecere

În permimetrul oraşului a fost descoperite diferite urme ale unor aşezări neolitice, aparţinând culturii Cucuteni, secolele 5-3 î.Hr.

Prima atestare documentară datează din 8 aprilie1419, când apare înscrisă într-un hrisov de danie, cu statul de sat. Apare menţionat şi într-un document de la 2 iulie1453 emis de domnul Alexăndrel, ca sat pe moşia boierului Oană Paşcă, de la care i se trage şi numele.

Principalele obiective turistice ale Paşcaniului sunt:

  • Muzeul Municipal Paşcani, înfiinţat la 1 decembrie1997 care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei de Cultură „M. Sadoveanu” şi Palatului Copiilor "Iordache Cantacuzino". Muzeul deţine un număr de 375 exponate şi este organizat în trei secţii: istorie, etnografie şi religie.
  • Casa Cantacuzino-Paşcani este un monument istoric şi de arhitectură laică, construit între 1640-1650 cu două nivele, având un foişor cu cabane din piatră şi un bogat decor sculptat.
  • Biserica Sf. Voievod datează din anul 1664. I s-au adus unele refaceri în anul 1807

Maak jouw eigen website met JouwWeb