Romania-ro

Buhuşi                                              

Buhuşi este un oraş din judeţul Bacău, Moldova, România, situat în sud-estul depresiunii Cracău-Bistriţa (la 235 metri altitudine) la confluenţa pârâului Români cu râul Bistriţa, la 24 kilometri nord-vest de Bacău.

Prima atestare documentară datează din 1438, fiind consemnat cu numele Bodeşti. La 14 aprilie1457, în localitatea Orbic (azi cartier al oraşului), Ştefan cel Mare, înaintând spre Suceava, a reputat o victorie decisivă asupra lui Petru Aron. Începând cu anul 1800 aşezarea capătă treptat numele actual, fiind numită mai întâi Bodeştii lui Buhuş, Bodeştii Buhuşoaiei, Buhuş. Toate aceste denumiri derivă de la numele familiei boiereşti Buhuş care stăpânea aceste locuri. În anul 1819 a fost declarat târg boieresc, iar din anul 1832 încep să apară primele ateliere meşteşugăreşti. A fost declarat oraş în anul 1930.

La pagina 137 din Enciclopedia Cugetarea (1936 - 1939), precum şi la pagina 576 din "Istoria românilor" de Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu se afirmă cu certitudine că localitatea a purtat în trecut şi numele de Bucureşti.

Oraşul Buhuşi s-a dezvoltat datorită existenţei Fabricii de Postav care, acum 100 şi ceva de ani, era cea mai mare din Europa şi aducea venituri considerabile localtăţii. Această fabrică există şi astăzi, însă ea este în pragul falimentului. Aceastǎ fabricǎ este în faliment de mulţi ani datoritǎ conducerii care nu a vrut sǎ o vândǎ când era încǎ profitabilǎ. Din aceastǎ cauzǎ oraşul este practic mort şi toţi tinerii au plecat în alte oraşe sau ţǎri la muncǎ. Oraşul practic se zbate la limita dintre sărăcie şi decenţă, arătând în ultima vreme o uşoară creştere a economiei, însă insuficientă pentru ca toţi locuitorii să simtă că trăiesc într-un oraş adevărat. Oraşul încă este capabil de luptă cu sărăcia datorită unor oameni cu suflet mare care îşi iubesc oraşul,şi datorită investitorilor străini care au inchiriat spaţiile fostei fabrici de postav.În prezent funcţionează in oraş 18 secţii de confecţii dintre care jumătate sunt sub patronat italian .Buhuşi este cunoscut pe plan naţional şi datorită elevilor care învaţă la colegiul tehnic ION BORCEA. acesta aflându-se in anul 2006 printre primele 10 licee din judeţ , totul se datoreaza directorului ION FERCU si a profesorilor care se implică cu adevărat