Romania-ro

Seini                                                     

Seini este un oraş în judeţul Maramureş, Maramureş, România. Se întinde pe o suprafaţă de 58,91 km².

Declarat oraş în 1988, este plasat la 26 km vest de Baia Mare, la 42 km est de Satu Mare şi 24 km sud-est de Negreşti Oaş. La sud de oraş curge râul Someş. Are în componenţă două sate: Săbişa (la est) şi Viile Apei (la nord-vest). Cel mai înalt punct din zonă este dealul Comja (960 m) aflat la nord de oraş. Principala ocupaţie este agricultura. Oraşul este traversat de pârâul Seinel, ce curge pe direcţie nord-sud, vărsându-se în râul Someş.

Cetatea Seini este menţionată deja în anul 1490, iar în anul 1677 a fost distrusă de tătari, populaţia refugiindu-se în pădurile invecinate. În anul 1717 însă tătarii au măcelarit sau au luat ca robi cea mai mare parte a populaţiei Seinului. Ruinele cetăţii se pot vedea şi astăzi pe dealul de la Apa. De asemenea, Seiniul este menţionat printre cetăţile existente în secolele X-XIII sub numele de Castrum Zynyr sau apare şi sub alte denumiri ca Seinen sau Seini. Cetatea cuprinde Ţara Oaşului, Lunca Someşului până la Buşag şi Lipău. Localitatea este atestată documentar, din nou, în secolul al XIV-lea în "Notaţiile privind zecuiala papală din 1334". La 1344 Seiniul devine opidum (târg) care va supravieţui şi după distrugerea cetăţii din anul 1563.

Suprafaţa oraşului: 5891 ha Suprafaţa intravilan: 986 ha Suprafaţa extravilan: 4905 ha Nr. gospodării: 3677 Nr. locuinţe: 3064 Nr. grădiniţe: 5 Nr. şcoli: 5 Nr. licee: 1 Activităţi economice: agricultura, industria alimentară, creşterea animalelor, pomicultura, viticultura Activităţi zonale: creşterea animalelor, cultivarea terenurilor agricole, prestări servicii în construcţii Facilităţi investitori: scutiri la impozite şi taxe locale Proiecte investiţii: amenajarea barajului pe pârâul Seinel, sala de sport şcolară

Obiective turistice:

  • Rezervaţia naturală “Pădurea cu pini Comja” (0,5 ha).
  • Cetatea medievală; ("Dealul Cetăţii".)
  • Obeliscul in memoria lui Erdusy Syilvester Ianos; (In faţa bisericii reformate.)
  • Sinagoga, 1904; (Str. Cuza Vodă, nr. 25.)
  • Biserica ortodoxă din piatră "Sf. Arhangheli", 1882, proiect de Alexe Berinde;(Str. Băii nr. 1.)
  • Fosta şcoală confesională românească, 1860-1865; (Str. Băii nr. 4.)
  • Biserica reformată (calvina), 1796; (Str. Libertăţii nr. 3.)
  • Şcoala confesională romano-catolică, sf. Sec. XVIII; (Str. Unirii nr. 1A.)
  • Biserica romano-catolică, 1421 cu transformări ulterioare; (Str. Unirii nr. 3.)

Maak jouw eigen website met JouwWeb