Romania-ro

Negru Vodă                                        

Negru Vodă (mai demult Cara Omer) este un oraş în judeţul Constanţa, Dobrogea, România.

Oraşul Negru Vodăse afla aşezat in sudul Dobrogei pe DN 38 ce leagă România cu Bulgaria la 6 Km distanta de frontiera la 55 km distanta fata de municipiul Constanţa si la 33 km de oraşul Mangalia , legătura facandu – se pe D.J.
Este punctul terminus pe linia secundara CFR
TulceaMedgidia – Negru Vodă si de aici Bulgaria.
Din punct de vedere fizico – geografic oraşul este situat in podişul cu acelaşi nume .
Existenta unor forme de relief domoale , prezenta solurilor de tipul cernoziomurilor cu fertilitate mare la care se adaugă si condiţiile climatice , care cu excepţia regimului de precipitaţii , sunt optime dezvoltării agriculturii.

Oraşul Negru Vodă a constituit permanent un centru de interes pentru zona de sud a judeţului Constanta . Înainte de 1968 localitatea Negru Vodă a fost resedinta de raion , după care a devenit centru de comuna . In anul 1989 prin Legea nr. 2/1998 a fost ridicat la rang de oraş agro–industrial cu rol de polarizare a comunelor din imediata apropiere.

Oraşul Negru Vodă ca unitate administrativ teritoriala are in componenta sa satele Darabani ,Vilcele si Secţia Darabani( fosta colonie a fermei zootehnice IAS Negru Voda)
Suprafaţa administrativa a oraşului Negru Vodă este de 16.490 ha din care 632 ha teren intravilan. Iar diferenţa extravilan : arabil 15.130 ha aflate in proprietatea privata ( atribuit conform Legii nr. 18 / 1991 si a Legii nr 1 / 2000) si 725 ha pasuni administrate de Consiliul local Negru Vodă.