Romania-ro

Fișier:Coa Nadlac RO.gif Nădlac                                              

Nădlac este un oraş în judeţul Arad, Crişana, România. Are o populaţie de 8154 locuitori din care aproximativ o jumătate este de origine slovacă, ceea ce face din Nădlac cea mai mare comunitate slovacă de pe teritoriul României. Imigranţii slovaci au venit la Nădlac din regiunile ungureşti Tótkomlós, Békéscsaba şi Szarvas, începând cu anul 1802.

Oraşul este situat la extremitatea de vest a ţării, în exclusivitate în Câmpia de Vest, la nord de râul Mureş. Este totodată cel mai important punct de trecere al frontierei pentru autoturisme între România şi Ungaria. Suprafaţa totală a Nădlacului este de 133,15 km2, din care suprafaţa arabilă este de 121,17 km2.

Săpăturile arheologice au scos la iveală urme de locuire din neolitic şi din perioada daco-romană. În secolul X aşezarea s-a aflat sub stăpânirea voievodului Glad. Există referiri că la Nădlac exista o cetate la 1192, distrusă de tătari în 1241. Prima atestare documentară sigură datează din 11 martie1313, când este amintită într-un testament sub numele de Noglog.

Între 14511446 s-a aflat în posesia lui Iancu de Hunedoara. În 1474 regele Matei Corvin dăruieşte moşia Nădlac familiei de feudali sârbi Jaksici. Aceştiau au construit la Nădlac un castel cu turnuri de apărare şi şanţuri, pentru întâmpinarea năvălitorilor. În 1514 oştirile lui Gheorghe Doja au atacat Nădlacul. Pe 27 mai ei înfrâng oştile nobilimii şi incendiază cetatea.

În 1529 Nădlacul este pustiit de turci, pentru ca mai apoi cetatea să ajungă sub stăpânire turcă. Prinţul Eugen de Savoia eliberează Banatul de sub stăpânirea otomană în 1691. Urmează o nouă etapă în dezvoltarea aşezării. Între 18021803 la Nădlac sunt colonizaţi slovaci. Localitatea este ridicată la rangul de comună urbană în 1820, având mai multe bresle de meseriaşi.

În 1918 românii din Nădlac au trimis o delegaţie la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

Comuna a fost declarată oraş la 17 februarie1968.

În data de 4 aprilie 2003, Mikulas Dzurinda, premierul Slovaciei, a întreprins o vizită la Nădlac şi a promis că guvernul slovac va sprijini proiectele celor peste 20.000 de etnici slovaci din România.

Maak jouw eigen website met JouwWeb