Romania-ro

Săveni                                                

Săveni este un oraş în judeţul Botoşani, Bucovina, România.

Aşezat la întretăierea unor vechi artere de circulaţie - drumul de pe Valea Başeului şi cel ce leagă judeţul Botoşani cu Valea Prutului, oraşul Săveni aparţine zonei de nord-est a Câmpiei Moldovei. În cadrul judeţului are o poziţie estică şi se află la o distanţă de 35 km de municipiul Botoşani, 43 km de municipiul Dorohoi, 41 km de oraşul Darabani şi la 25 km de cursul râului Prut. Se mărgineşte cu comunele: Drăguşeni la nord-vest, Avrămeni la nord-est, Ştiubieni la vest, Ungureni la sud-vest şi Vlăsineşti la sud şi sud-est. Oraşul, împreună cu satele componente - Bodeasa, Bozieni, Chişcăreni, Petricani şi Sat-Nou, se întinde pe o suprafaţă de 5866 ha.

Localitatea Sǎveni este atestatã ca sat, într-un document datând din 11 aprilie 1546 din vremea lui Petru Rareş. În anul 1818, prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Voda, localitatea primeste drept de târg, cu 12 iarmaroace anual.

Târgul Sǎvenilor a fost centrul Plasei Başeu, iar din 1950 comunã centru de raion. În anul 1968 a fost declarat oraş.

Maak jouw eigen website met JouwWeb