Romania-ro

Fișier:Stema Dorohoi.gif Dorohoi                                         

Dorohoi este un municipiu din judeţul Botoşani, Bucovina, România.

Municipiul Dorohoi, reşedinţa fostului judeţ cu acelaşi nume, se află aşezat în partea de nord-vest a Câmpia Moldovei de Sus, în Judeţul Botoşani, la contactul Campiei Jijiei Superioare cu Dealurile Bour, la confluenţa râului Jijia cu râul Buhai, la 200 m altitudine pe malul drept al râului Jijia.

Din punct de vedere geografic, oraşul este aşezat în partea de nord est a Romaniei, în zona de contact dintre regiunea de dealuri înalte Bourul-Ibăneşti de pe stânga văii Siretului şi Câmpia Moldovei pe cursul superior al râului Jijia. Dealurile de la nord, nord-vest şi vest de oraş sunt Măgura Ibăneşti (385m), Pietriş-Dersca (472m), Hapăi (472m). Spre vest, la 15 km, este valea Siretului iar spre nord-est, la 35-40 km este valea Prutului.

Ca poziţie pe glob se află la intersecţia paralelei 47°58' N cu meridianul 26°23' E.

Aşezarea pe acestă latitudine face ca oraşul să primească o cantitate de căldură mai mică decât localităţile din sud, zilele să fie mai lungi cu o jumătate de oră la solstiţiu de vară, primăverile să întârzie cu două săptămâni, toamna vine mai devreme şi iernile sunt mai lungi.

Relieful este fragmentat de Jijia şi afluenţii săi: pârâul Buhai şi Morii unit cu pâraiele Criva şi Ghiţăloaia. Înălţimea cea mai coborâtă a reliefului este în albia majoră a Jijiei, 140-150m iar cea mai ridicată pe dealul Tirinca, 193 m.

Clima regiunii este temperat continentală. Temperatura cea mai ridicată a fost înregistrată la 6 aug.1905, 38° C iar cea mai scăzută, -32,5° C pe 5 febr. 1940.

Solurile caracteristice sunt cele de silvostepă şi stepă.

Cernoziomul este tipul predominant de sol.

Maak jouw eigen website met JouwWeb