Romania-ro

Fișier:Interbelic Darabani CoA.png Darabani                                       

Darabani este un oraş din judeţul Botoşani, Bucovina, România, situat în apropiere de colţul celor trei frontiere. Este cel mai nordic oraş al României şi are o populaţie de circa 12 mii de locuitori.

O frecventă eroare este făcută în privinţa numelui localităţii, folosindu-se apelativul "Dărăbani" în loc de numele corect şi oficial de Darabani.

Oraşul Darabani este situat în nordul judeţului Botoşani, fiind cel mai nordic oraş din România. Oraşul este aşezat pe rama înaltă, nordică, a câmpiei Moldovei, într-o zonă deluroasă cu altitudinea maximă (Dealul Teioasa 260 m) cu o mare fragmentare a reliefului, la contactul dintre zona de pădure şi silvostepă, pe malul drept, înalt, a râului Prut. Relieful oraşului apare larg, vălurat, cu interfluvii colinare, deluroase sub formă de mici platouri joase, lăsând impresia că provin dintr-o suprafaţă tăiată de râuri. Relieful natural a fost modificat în sudul oraşului prin terasare. Teritoriul oraşului are o formă alungită orientată pe direcţia NV-SE. Principalele râuri ce străbat teritoriul oraşului sunt reprezentate în principal de râul Prut şi râul Podriga cu afluenţii lor. Vegetaţia este caracteristică zonei de deal. Solurile predominante sunt reprezentate de cernoziomuri cambice. În apropierea oraşului se află localitatea Horodiştea, extremitatea nordică a ţării 48°15’06”N si 26°42’05”E.

Există 2 monumente istorice în oraş: biserica Sfântul Nicolae, situată în centrul oraşului, foarte asemănătoare cu cea de la Curtea de Argeş şi biblioteca orăşenească. Ambele au fost construite în timpul boierului Balş, unul dintre cei mai bogaţi oameni ai vremii sale. Stejarii seculari, din pădurea Teioasa, sădiţi de Ştefan cel Mare în urma luptelor cu tătarii reprezintă, de asemenea, un punct important de atracţie. De menţionat este şi faptul că fântâna şi băncile ornate cu flori din centrul oraşului sunt unicat în România.

Maak jouw eigen website met JouwWeb