Romania-ro

Fișier:ROU Făget COA.png Făget                                                  

Făget este un oraş în judeţul Timiş, Banat, România.

Oraşul Făget este situat în sud-vestul României, în zona de contact a Câmpiei Lugojului cu Dealurile Lugojului, pe cursul superior al râului Bega. În cadrul judeţului Timiş se află în partea de est, la o distanţă de 98 km de Timişoara şi 33 km de municipiul Lugoj, de care se leagă prin drumul naţional DN 68A. Acelasi drum spre est pune oraşul în legătură cu municipiul Deva, aflat la o distanţă de 68 km. Oraşul este străbătut şi de calea ferată Lugoj-Ilia.

Cetatea Făgetului este atestată documentar pentru prima dată în 1548, ca târg cu o puternică cetate. Între 1594-1602 a fost proprietatea Banului de Lugoj. În 1602 a fost asediată şi distrusă de turci, după care a căzut în ruină. A constituit timp de 150 de ani obiectul unor aprige confruntări între români, turci şi austrieci, lucru confirmat şi de către săpăturile arheologice. Paralel cu cetatea militară a evoluat şi aşezarea civilă, devenind într-o perioadă relativ scurtă de timp, cea mai importantă localitate din zonă. Cetatea a fost demolată de către turci în 1699. În 1900 Făgetul a fost colonizat cu maghiari. La 5 iulie1994 comuna a fost declarată oraş.