Romania-ro

Vânju Mare                                         

Vânju Mare este un oraş în judeţul Mehedinţi, Banat, România.

Veche aşezare mehedinţeană, oraşul Vânju Mare este situat în sud-estul judeţului Mehedinţi în zona Văii Blahniţei, la o distanţă de 33 km de municipiul Drobeta Turnu-Severin pe drumul naţional Turnu SeverinCalafat.

Vânju Mare este în general o regiune de câmpie îngemănată cu dealuri ale căror soluri fertile, propice agriculturii.Totodată este o zonă renunumită pentru cultivarea viţei de vie.

Clima este temperat-continentală,cu ploi multe toamna şi primăvara şi puţine vara.

Vânju Mare cuprinde vechile sate: Oreviţa Mare (care este cunoscută ca localitate încă din 1652 pe timpul domniei lui Matei Basarab); Nicolae Bălcescu, Bucura şi Traian.