Romania-ro

Fișier:Brad-Wappen.jpg Brad                                                  

Brad este un municipiu şi oraş minier din judeţul Hunedoara, România. Mineritul în zona Brad este atestat documentar din anul 21 î.Hr. Aurul extras din minele de aici a ajuns în piramidele egiptene, la Roma, în Imperiul Austro-Ungar, dar şi în Uniunea Sovietică. Ultimul gram de aur a fost scos în anul 2006, dar asta nu pentru că nu mai există (cu toate că timp de 2000 de ani a fost tot extras), ci datorită faptului că guvernele actuale de după Revoluţia română din 1989 au făcut tot posibilul să închidă minele din zonă şi să le devasteze. Oprirea acestora s-a mai întâmplat în toţi aceşti mii de ani doar o singură dată şi doar pentru 3 luni, în perioada Revoluţiei de la 1848.

Oraşul Brad este situat la 36 km de Deva, pe drumul naţional DN76, care-şi urmează traseul spre Oradea (147 km). Aradul se găseşte la o distanţă de 145 km. Din oraş, porneşte o ramificaţie a drumului naţional DN74 spre Abrud (40 km, judeţul Alba). Oraşul mai este legat de Arad printr-o cale ferată, ce a fost dată în folosinţă în anul 1896.

Brad este situat central în Depresiunea Bradului, cu altitudini de 500--600 m, înconjurat de dealurile: Lia, Corbului, Dosurile, Tudorănesc, Petriţii, Gruiu, Cioroiu, Obârşiei, Zgleamă şi Tăului. Depresiunea este străbătută de râul Crişul Alb.

Climă temperat-continentală, umedă, blândă, temperatura medie anuală de 8°C. Zona este traversată de paralela de 46°.

Flora naturală este alcătuită din vegetaţie de luncă şi vegetaţie de pădure (cu lemn de esenţă tare-stejar, fag). Plante cultivate: cereale, plante tehnice, furajere, legume.

Reţeaua hidrografică este formată din râul Crişul Alb, cu afluenţii de stânga Luncoi Răbăreasa şi Lunca, iar de dreapta cu afluentul Brad.

Este atestat documentar pentru prima dată în anul 1445 în care se pomeneşte numele maghiarizat al Bradului-Fenyonpataka. După mai multe tentative între 1927 şi 1930 de a fi declarat oraş, abia în 1941 este declarat în mod oficial oraş. Oraşul ajunge la rang de municipiu în 17 decembrie 1995.

Obiective turistice:

  • În acest oraş a fost instalată o copie a Statuii Lupoaicei (Lupa Capitolina), simbolul latinităţii poporului român precum şi Monumentul Noi Dacii din Piaţa Centrală.
  • La Brad se mai află Muzeul Aurului care înfăţişează un istoric al mineritului în România, prezentând totodată minerale provenite din zonă, din Maramureş şi de la Ocna de Fier, precum şi eşantioane de aur nativ găsite în Munţii Apuseni.
  • Pentru înfrumuseţarea aspectului urbanistic al oraşului, au fost executate diferite statui care reprezintă personalităţi marcante în istoria oraşului:
  • Satuia lui Horia din faţa poştei a fost executată de sculptorul Nicolae Pascu, cel care a sculptat şi bustul lui Avram Iancu din curtea liceului.
  • În parcul Oraşul Nou a existat o statuie din bronz a lui Avram Iancu, executată de sculptorul Naum Corcescu, dar această statuie a fost mutată lângă Gara CFR la periferia oraşului pe motivul că nu îl reprezintă concret pe Avram Iancu. În locul ei a fost adusă o nouă statuie a lui Avram Iancu executată de sculptorul Horia Flămând.

După un anumit timp statuia de la gară a fost desprinsă de pe soclu de nişte cabluri metalice trase de o locomotivă, iar aceasta s-a deteriorat. Statuia a fost depozitată într-un depozit de la Racova. După 1989, statuia a fost reparată şi reamplasată lângă gară.

Maak jouw eigen website met JouwWeb