Romania-ro

Târgu Jiu                                            

Târgu Jiu este un municipiu, reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Gorj, din regiunea OlteniaRomânia.

Oraşul este aşezat în zona geografică a Subcarpaţilor Getici, în Depresiunea Târgu-Jiu - Câmpu Mare, una dintre cele mai întinse depresiuni subcarpatice intracolinare, între Subcarpaţii Gorjului la nord şi Dealul Bran, la sud, la confluenţa Amaradiei Pietroasei cu Jiul.

Se întinde pe o lungime de 13 km de la nord la sud şi 10 km de la est la vest, pe ambele maluri ale Jiului.

Obiective turistice

  • Calea Eroilor şi Brâncuşi
  • Biserica Sf. Apostoli
  • Biserica Sf. Voievozi
  • Muzeul Judeţean
  • Muzeul de Artă
  • Teatrul "Elvira Godeanu"