Romania-ro

Seini                                                    

Seini (în maghiară Szinérváralja, în germană Leuchtenburg) este un oraș în județul Maramureș, România. Are o populație de 10.105 locuitori și se întinde pe o suprafață de 58,91 km².Declarat oraș în 1988, este plasat la 26 km vest de Baia Mare, 42 km est de Satu Mare și 24 km sud-est de Negrești-Oaș. La sud de oraș curge râul Someș. Are în componență două sate: Săbișa (la est) și Viile Apei (la nord-vest). Cel mai înalt punct din zonă este dealul Comja (960 m) aflat la nord de oraș. Principala ocupație este agricultura. Orașul este traversat de pârâul Seinel, ce curge pe direcție nord-sud, vărsându-se în râul Someș.

Cetatea Seini este menționată deja în anul 1490, iar în anul 1677 a fost distrusă de tătari, populația refugiindu-se în pădurile invecinate. În anul 1717 însă tătarii au măcelarit sau au luat ca robi cea mai mare parte a populației Seinului. Ruinele cetății se pot vedea și astăzi pe dealul de la Apa. De asemenea, Seiniul este menționat printre cetățile existente în secolele X-XIII sub numele de Castrum Zynyr sau apare și sub alte denumiri ca Seinen sau Seini. Cetatea cuprinde Țara Oașului, Lunca Someșului până la Bușag și Lipău. Localitatea este atestată documentar, din nou, în secolul al XIV-lea în "Notațiile privind zecuiala papală din 1334". La 1344 Seiniul devine opidum (târg) care va supraviețui și după distrugerea cetății din anul 1563.Suprafața orașului: 5891 ha Suprafața intravilan: 986 ha Suprafața extravilan: 4905 ha Nr. gospodării: 3677 Nr. locuințe: 3064 Nr. grădinițe: 5 Nr. școli: 5 Nr. licee: 1 Activități economice: agricultura, industria alimentară, creșterea animalelor, pomicultura, viticultura Activități zonale: creșterea animalelor, cultivarea terenurilor agricole, prestări servicii în construcții Facilități investitori: scutiri la impozite și taxe locale Proiecte investiții: amenajarea barajului pe pârâul Seinel, sala de sport școlară

Obiective turistice

  • Rezervația naturală “Pădurea cu pini Comja” (0,5 ha).
  • Cetatea medievală; ("Dealul Cetății".)
  • Obeliscul in memoria lui Erdusy Syilvester Ianos; (In fața bisericii reformate.)
  • Sinagoga, 1904; (Str. Cuza Vodă, nr. 25.)
  • Sinagoga Seini
  • Biserica ortodoxă din piatră "Sf. Arhangheli", 1882, proiect de Alexe Berinde;(Str. Băii nr. 1.)
  • Fosta școală confesională românească, 1860-1865; (Str. Băii nr. 4.)
  • Biserica reformată (calvina), 1796; (Str. Libertății nr. 3.)
  • Școala confesională romano-catolică, sf. Sec. XVIII; (Str. Unirii nr. 1A.)
  • Biserica romano-catolică, 1421 cu transformări ulterioare; (Str. Unirii nr. 3.)