Romania-ro

Miniș                                                   

Miniș este un sat în partea de sud a județului Arad, la poalele munților Zarandului.

Aparține administrativ de comuna Ghioroc.

La recensamântul din 2002 avea o populație de 719 locuitori.

Localitatea a fost atestată documentar pentru prima oară în 1302.