Romania-ro

Drăgășani                                           

Oraşul Drăgăşani este o localitate de tip municipiu situat în judeţul Vâlcea, regiunea OlteniaRomânia, la limita de sud a judeţului, pe terasele de pe partea dreaptă a râului Olt, la 53 km de municipiul RâmnicuVâlcea, reşedinţa judeţului Vâlcea pe DN64,şoseaua care-l leagă direct şi de municiipiile Caracal şi Sibiu şi prin derivaţie de Slatina şi Craiova. De asemeni prin DN67B este legat de municipiile Târgu JiuPiteşti, continuând cu A1 spre Bucureşti. In cele două drumuri naţionale defluează o serie de drumuri judeţene care fac legătura municipiului cu o serie de localităţi rurale, legături care se fac cu mijloace auto de transport în comun (autobuze si microbuze). Calea ferată care trece prin localitate pe direcţia nord-sudface legătura cu Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Braşov, Craiova, Piatra Olt, Caracal, Slatina, Bucureşti, Roşiori de Vede.

Sub aspect geomorfologic, teritoriul localităţii se situează în marea unitate a Podişului Getic, subdiviziuneaValea Oltului. Terasele Oltului pot fi observate cu uşurinţă: prima terasă este dominată de clădirea primăriei unde se află şi partea centrală a localităţii;a doua terasă având ca punct de reper clădirea maternitaţii; şi a treia terasă dominată de clădirea "Institutului de Cercetări Viticole" cu plantaţiile de viţă de vie aferente. Altitudinile cresc de la est la vest: la nivelul Oltului altitudinea este de circa 135 m, în zona luncii de 145 m ( la stadion ), în zona centrală de circa 160 m, pentru ca în vârful Dealului Viilor să atingă 308 m.

Vegetaţia teritoriului face parte din formaţiunea floristică de silvostepă, vegetaţia ierboasă fiind în cea mai mare parte artificializată prin culturile agricole. Pe lunca Oltului a existat o vegetaţie tipică: păduri de plută,arinrăchită, care au fost defrişate făcând loc culturilor agricole.

Municipiul are în componenţa sa şi următoarele localităţi: Capu DealuluiZlătăreiZărneni şi Valea Caselor.

Teritoriul municipiului este străbătut de două cursuri de apă: râul Olt în partea de est şi pârâul Peşceana la sud. Apa subterană este cantonată în două straturi, unul la adâncime de 5-8 metri, provenit din precipitaţii, şi altul în luncă, la 2-3 metri de la suprafaţa terenului, alimentat de râul Olt care este amenajat hidroenergetic complet.

Pe cursul râului Olt a fost amenajat lacul de acumulare Drăgăşani ( 828ha în suprafaţă, 48 milioane mc apă în volum ).

Obiective turistice

Se remarcă în oraş câteva construcţii reprezentative ale continuităţii sociale şi culturale a acestei localităţi, cum ar fi:

  • Casa memorială a scriitorului Gib Mihăescu;
  • Biserica Târgului Drăgăşani care a fost o construcţie mare de zid, înconjurată cu ziduri, din care o parte se mai păstrează şi astăzi. În jurul ei s-au dat luptele dintre panduri şi turci în 1821. Ea a fost demolată după primul război mondial şi pe acelaşi loc s-a ridicat actuala catedrală a oraşului;
  • Biserica Sf. Ilie, monument de cultură, care a fost zidit a treia oară în anul 1834;
  • Biserica Adormirea Maicii Domnului (Biserica cu cal), din cartierul Capul Dealului, monument istoric 1824;
  • Biserica Sf. Nicolae din cartierul Gardeşti;
  • Ruinele castrului roman "Russidava" sau cetatea "Domnului de Rouă", descoperite în cartierul Momoteşti la circa 150 m de şoseaua naţională Râmnicu Vâlcea - Craiova, via Găneasa;
  • Muzeul Vinului, în centrul oraşului.

Maak jouw eigen website met JouwWeb