Cucuteni                                             

Cucuteni este azi o localitate în județul Iași, Moldova, România, reședință a comunei cu același nume.

Localitatea este atestată în 1454, în timpul lui Petru Aron.

Așezarea este celebră arheologic, deoarece pe teritoriul ei, pe Dealul Cetățuiei au fost descoperite vestigii ale culturii Cucuteni din neolitic, unică în Europa.

Cultura de tip Cucuteni (3000-4000 ani î.Chr.) a avut o arie mare de răspândire acoperind o mare parte din teritoriile (tradițional) românești și din vestul Ucrainei. Așezările de tip "Cucuteni" aveau locuințe (case) 1÷3 camere, ce erau grupate circular sau în șiruri paralele, o dovadă arheologică a spiritului de obște existent în regiune, în timpul și spațiul "pre-getodac".

La locul principalelor descoperiri s-a amenajat un Muzeu Arheologic, deschis publicului; putem vedea aici atât tumulul original, în care au fost descoperite mormintele, cât si artefacte din ceramică originale aparținând culturii Cucuteni.

Muzeul arheologic:

  • vestigii neolitice aparținând culturii Cucuteni mormânt cu tezaur de aur traco-getic
  • Casele familiei Cantacuzino - secolul XVII-XVIII
  • Izvoare sulfatate
  • Biserica "Sfinții Voievozi" - 1804