Romania-ro

Costești                                                

Costeşti este un oraş din judeţul Argeş, din regiunea Muntenia, România.

Oraşul Costeşti are o casă de cultură modernă, 3 cămine culturale săteşti şi două biblioteci din care una orăşenească şi cealaltă sătească.

Din anul 1977 a luat fiinţă ansamblul folcloric "Mugurelul" care îşi desfăşoară activitatea şi în prezent.