Romania-ro

Corod                                                  

Corod este un sat din județul Galați, Moldova, România.

Primele date concrete sunt evidențiate în urma recensământului populației din 1912, când se înregistrează următoarele informații: Comuna Corod cu satele Corod, Blânzi și Brătulești se ridica la 4206 locuitori, din care 2124 bărbați și 2082 femei. Tot la aceeași dată satul Cărăpcești înregistra 770 locuitori, din care 358 bărbați și 412 femei. La recensământul din 1930 situația a fost următoarea: Corod - 3911, Blânzi - 648, Brătulești-355 și Cărăpcești - 799 persoane. Tot la aceeași dată, situația pe naționalități străine se prezenta astfel: șase unguri la Brătulești, trei unguri la Cărăpcești, cinci rromi la Brătulești și trei rromi la Corod. În 1941, recensământul populației indica următoarea statistică: Corod - 4573 locuitori, Blânzi - 784, Brătulești - 430. În 1943 avem în satul Corod 5049 locuitori, iar în satele Blânzi și Brătulești - 1217 locuitori. În 1946 în satul Corod se înregistra un număr de 4872 locuitori, de unde se vede o scădere a populației având drept cauză pierderile de vieți omenești din cel de al doilea război mondial. În 1956, rezultatele recensământului indicau următoarele date: Corod, comună și sat, număra 5437 locuitori din care 2644 bărbați și 2793 femei; Comuna Blânzi, cu satele Blânzi, Brătulești și Cărăpcești, număra - 2477 locuitori, din care 1210 bărbați și 1267 femei. În 1966 comuna Corod avea 8695 locuitori din care 6111 în satul Corod (3033 bărbați și 3078 femei) În 1974 comuna Corod avea în componență patru sate, cu un număr total de locuitori de 9620 din care satul Corod - 6650, Blânzi - 1230, Brătulești - 750 și Cărăpcești - 990. Din cele prezentate se desprinde concluzia că evoluția numerică a populației comunității a cunoscut de-a lungul timpului fluctuații semnificative datorate evenimentelor epocii: războaie, secetă etc. Un alt fenomen care a influențat efectivul populației a fost mișcarea migratoare, inițial de la sat spre oraș - în perioada colectivizării 1960-1962, și în sens invers: de la oraș spre sat - după anul 1995 ca urmare a pierderii locurilor de muncă a celor plecați la oraș. Perioada 1990-2000 se caracterizează printr-o ușoară tendință de revenire a unor familii de la oraș la sat ca urmare a disponibilizărilor din industrie. În ceea ce privește numărul total al locuitorilor, înregistrat în urma recensământului populației din anul 2002, a rezultat că populația este de 7943 persoane, din care 4022 bărbați și 3921 femei.

Populația după etnie : 7942 români și un maghiar. Ca religie, peste 99% din populație este de confesiune creștin-ortodoxă (7922) iar diferența este constituită din șase adventiști de ziua a 6-a, șase baptiști, opt evangheliști-luterani și un reformat. Ținând cont de efectivul populației înregistrat la această dată, putem aprecia că efectivul populației comunității se va menține relativ stabil până în anul 2010, chiar cu o tendință pozitivă, urmare a creșterii nivelului de trai, datorat și faptului că un număr de 1147 persoane au emigrat. Aceștia revin însă periodic pentru a-și consolida și construi locuințe noi, cu dotări de nivel occidental și cu intenția declarată de a realiza investiții în afaceri.

Pe raza Corodului se află și o Zonă protejată, introdusă pe Lista monumentelor istorice aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernamentale Nr. 68/1994 (aprobată prin Legea nr. 41/1995). Aceasta este reprezentată de situl arheologic numit Valul lui Athanaric - din perioada daco-romană, situat în poziția 18A0030. Păstrarea nealterată a acestui sit necesită instituirea unei zone de protecție corespunzătoare legislației în vigoare.

Maak jouw eigen website met JouwWeb