Romania-ro

Bolotești                                              

Comuna Bolotești este o comună în județul Vrancea. Are în componență 6 sate: Bolotești (reședință), Găgești, Ivănc. Este situată la poalele de SE ale Măgurii Odobești, pe râul Putna, la 15 km de Panciu.

Comuna este alcătuită din 6 sate: Bolotești, Găgești, Ivăncești, Pietroasa, Putna și Vităneștii de sub Măgură. Se crede că în evul mediu pe locul actualului sat se afla Târgul Putnei, fost târg din Moldova, localitate astăzi dispărută. ești, Pietroasa, Putna, Vităneștii de sub Măgură. Satul Bolotești, menționat documentar, prima oară, în 1565, s-a numit până în secolul XVII, Târgoveți.

Obiective turistice naturale și antropice

  • Lunca Putnei, în partea de NE a comunei, cu pajiști de luncă și zăvoaie de plopi și salcie, unde sunt condiții prielnice de odihnă și agrement.
  • Măgura Odobești (996 m), oferă o splendidă panoramă asupra Țării Vrancei.
  • Mânăstirea Tarnița , cu biserica “Adormirea Maicii Domnului”, construită în 1702, aflat într-o zonă deosebit de pitorească, sub releul de pe Măgura Odobești. Aici vin foarte mulți pelerini la 15 august. Pe raza comunei mai sunt Mânăstirile Secături și Tazlău.
  • Biserica Sf. Nicolae , ctitorită înainte de 1809, a fost refăcută între 1867-1870 și distrusă în timpul războiului din 1916-1918. A fost reclădită între 1920-1925.
  • O moară domnească, acționată cu apă, cu două instalații.
  • Urmele unei așezări din Paleoliticul superior Gravettian au fost descoperite la 500 m față de biserica din satul Vitănești, iar în satul Pietroasa urmele unei așezări din epoca Neolitică (Cultura Cucuteni).
  • Localitatea este săracă în manifestări folclorice. S-au mai păstrat datini populare, sărbători religioase – Crăciun, Anul Nou (colinde).

Pe lângă posibilitățile de drumeție, degustări de vinuri, vizite la combinatele de vinificație și la crame, vizite la mânăstiri, în localitate este un cămin cultural, o bibliotecă comunală și un stadion (în satul Vitănești).