Peștera Vălenii Șomcutei                

Peștera Vălenii Șomcutei, monument al naturii, este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic), situată în județul Maramureș, pe teritoriul administrativ al orașului Șomcuta Mare, satul Vălenii Șomcutei.

Rezervația naturală, declarată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate), are o suprafață de 5 ha, și reprezintă o peșteră săpată în calcare badeniene, cu alge calcaroase, unde s-au descoperit resturi ceramice, atribuite epocii bronzului.