Romania-ro

Munții Rarău                             

Munții Rarău - Giumalău constituie o zonă turistică de mare importanță în cadrul Carpaților Orientali fiind formată din două masive strâns legate a căror importanță pentru turism derivă din următoarele aspecte: -varietatea peisajelor naturale impuse de relief și vegetație; -accesibilitatea determinată de prezența culoarelor de vale ce încadrează cele două masive montane.

Aici se găsesc două centre turistice de mare însemnătate ce se află la periferie (Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei), ce constituie puncte de plecare pentru principalele fluxuri de turiști.

Muntii Rarău-Giumalău fac parte din Munții Bucovinei fiind situați în nordul Carpaților Orientali în bazinele hidrografice superioare ale Moldovei și Bistriței.

Masivul Giumalău se află la vest de Izvorul Giumalău și Chiril, este alcătuit din roci cristaline (șisturi cristaline), în structura geografică se impune o culme centrală cu desfășurare NV - SE corespunzătoare alineamentului de roci cu rezistența cea mai mare și care au altitudini mai mari de 1400 m.

În partea centrală se află vârful Giumalău (1857 m) din care se desprind spre nord - vest și sud interfluvii plate secundare în lungul cărora apar poduri netede la 1000 - 1200 m și 1350 -1450 m.

Ele se termină spre Văile Bistriței și Putna prin versanți cu pantă mare.