Romania-ro

Munții Giurgeu                          

Munții Giurgeu sunt o grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvaneni, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali.

Cel mai înalt pisc este Vârful Prișca, având 1.545 m.

Munții Giurgeului se prezintă sub forma unei culmi prelungite până la izvoarele Oltului, între Munții Călimani la nord, depresiunile Bilbor și Borsec la est și nord-est, Munții Hășmaș la sud iar la vest depresiunea cu același nume.

Spre bazinul Mureșului se termină printr-o prispă înaltă de aproximativ 1.000 m. Munții Giurgeului sunt întretăiați de pasurile Bicaz și Bistricioara-Tulgheș, ce permit trecerea din depresiunea Giurgeului spre Moldova.

Ținând cont de văile ce îi traversează transversal, Munții Giurgeu sunt împărțiți în 3 catene:

  • Munții Borsecului, grupa nordică delimitată de văile pâraielor Secu și Răchitișului Mare și apoi ale Râului Bistricioara spre nord și Depresiunea Jolotca Pasul Țengheler și valea Pârâului Putna la sud
  • Munții Ditrăului, grupa centrală, între Depresiunea Jolotca Pasul Țengheler și valea Pârâului Putna (N) Pârâul Putna Întunecoasă și valea Belcina (S)
  • Munții Voșlăbenilor, la sud, cuprinși între Gruiul Sândominicului (S) și valea Belcina (N)

Maak jouw eigen website met JouwWeb