Romania-ro

Munții Meseșului                       

Munții Meseș este o grupă montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali.

Cel mai înalt vârf este Vârful Măgura Priei cu 996 m.

Munții Meseșului fac parte din treapta montană de relief cu extensie redusă și joasă ca altitudine, din ramificația nordică a Munților Apuseni. Culmea Meseșului este o formațiune îngustă de 5–8 km. și relativ uniformă, fără forme de relief abrupte, alungită de la sud-vest spre nord-est.

Văile transversale ce o străbat, Poicu, Ponița și Ragu, au fragmentat culmea în mai multe măguri separate, ce se prezintă sub forma unor masive bine individualizate, cum sunt:

  • Dealul Vlesinului de peste 900 m. altitudine, între râul Crișul Repede și valea Poicu; 
  • Mogoșul de peste 950 m. limitat la nord de valea Ponița; 
  • Munții Plopiș, pe partea de culme a acestora, cu o altitudine între 750 și 800 m. ce se întinde până la valea Ragu și Culmea Osoiului cu prelungire până în valea Ortelecului. 

Altitudinea maximă a Meseșului este de 996 m. în Măgura Priei, scăzând treptat pâna la 474 m. înălțimea Vârfului Măgurița din apropierea văii Ortelec.

Munții Meseșului mai au în componență Măgura Moigradului (504 m.), dealurile Pomăt și Citera cu o altitudine de 502 m. fiecare.