Romania-ro

Muntele Șes (Plopiș)                  

Munții Plopiș, cunoscuți local și ca Munții Rez sau Munții Șes, sunt o grupă montană a Munților Apuseni aparținând lanțului muntos al Carpaților Occidentali.

Cel mai înalt vârf este Vârful Măgura Mare, cu 918 m.

În cuprinsul Culmii Plopișului se evidențiază mai multe suprafețe netezite de aproximativ 600–700 m. ce imprimă reliefului aspectul unei câmpii suspendate. Eroziunea exercitată de râul Barcău și afluenții acestuia, Iazu și Valea Mare, au fragmentat acești munți în culmi strâmte ce cad în trepte până la o altitudine de 400 m.

Structura Munților Plopiș, iese în evidență prin cele două apofize de cristalin ce pătrund în Depresiunea Șimleului, intersectate epigenetic de Barcău, Preoteasa și Marca.

Pe lîngă Vârful Măgura (918 m.), Munții Plopișului mai cuprind și Dealurile Silvaniei, cu măgurile Șimleului cu o altitudine de 597 m. și Chilioarei de 420 m.

Trăsătura principală a acestor măguri este dată de apariția reliefului exhumat, rezultat prin înlăturarea de către eroziune a sedimentelor terțiate ce au acoperit resturile de cristalin, scoțând la vedere petice din vechea platformă danian-paleocenă. Măgurile au un relief tipic domol ce contrastează cu regiunile colinare înconjurătoare.