Munții Codru-Moma                

Munții Codru-Moma sunt o grupă montană a Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali.

Cel mai înalt vârf, din cadrul acestor munți, este Vârful Pleșu, cu 1.112 m

În această zonă, pe baza calcarelor și dolomitelor aparținând Triasicului Mediu, este dezvoltat Carstul Vașcăului (aflat în partea de est a Munților Codru-Moma), cu o mare varietate de forme de suprafață (doline, polii, sorburi ș.a.) și subterane.

Acești munți sunt plasați în cadrul Subgrupei horsturilor marginale ale Munților Apuseni, din care mai fac parte: Munții Zarandului, Munții Pădurea Craiului, Munții Plopiș și Munții Meseș.

Maak jouw eigen website met JouwWeb