Romania-ro

Munții Cindrel                           

Munții Cindrel, numiți uneori Munții Cândrel, sunt o sub-grupă de munți situată în Carpații Meridionali, delimitată de râul Sebeș, râul Sadu și Podișul Transilvaniei.

Munții Cindrel au un relief glaciar reprezentat prin circuri glaciare, care adăpostesc tăuri glaciare. În porțiunea centrală vârfurile acestor munți au altitudini peste 2 000 m, cel mai înalt fiind vârful cu nume omonim munților, Vârful Cindrel, cu o altitudine de 2 244 m. În rest altitudinile coboară spre 1 700 m

În partea de nord, la trecerea spre Podișul Transilvaniei, se află zona etnografică Mărginimea Sibiului.