Romania-ro

Masivul Cozia                             

Masivul Cozia se înalță pe stânga râului Olt, în dreptul stațiunii balneoclimaterice Călimănești și reprezintă o asociere de culmi aproape radiale ce se desprind din vârful Cozia (1668 m) alcătuind un masiv unitar, un monolit stâncos, în partea central-sudică a Carpaților Meridionali.

Masivul Cozia se încadrează în munții cu altitudine mijlocie din România. Altitudinile cele mai mari se găsesc în partea centrală:

  • Vf. Cozia (Ciuha Mare) 1668 m
  • Ciuha Mică 1629 m
  • Durducul (Crucea Ciobanului) 1568 m
  • Bulzu 1560 m.

Masivul face parte din prelungirile sudice ale Munților Făgăraș, alături de masivele Frunții si Ghițu.

Suprafața sa este de cca 77 km². Masivul Cozia este mărginit spre nord de depresiunea intracarpatică Țara Loviștei, care îl separă de creasta principală a Munților Făgăraș, spre nord-est de pârâul Băiașul, spre vest de ultimul defileu al Oltului, iar spre sud și sud-est de dealurile subcarpatice ale depresiunii Jiblea-Călimănești.