Romania-ro

Cozia                                                   

Mănăstirea Cozia este o mănăstire din România situată la 3 km de statiunea balneo-climaterică Calimanesti Caciulata, pe malul drept al Oltului și la cca. 20 km nord de Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

La Mănăstirea Cozia funcționa încă din anul 1415 o școală mănăstirească, atestată documentar la 28 martie 1415.

Atestarea ei se face și prin hristoavele domnești din 18 martie 1419, 16 iulie 1436, 17 aprilie 1448.

Primul dascăl a fost părintele Sofronie, starețul mănăstirii. Logofătul Filos, logofăt al lui Mircea cel Bătrân, compune versuri și imnuri religioase, desfășurând la Cozia o activitate prodigioasă.

Logofătul Filos este considerat primul poet român.

La 1649 Mardarie Cozianul pentru interesul școlii alcătuiește "Lexiconul slavo-românesc".

 Despre funcționarea școlii pomenește la 12 mai 1772 Arhimandritul Ghenadie care a venit la Cozia „din mică copilărie, unde am învățat și carte” 

Nu departe de mănăstirea Cozia, la Jiblea (azi cartier al orașului Călimănești), este semnalată în secolul al XVIII-lea o școală sătească condusă de Barbu, fost elev al Coziei.