Romania-ro

Clocociov                                           

Mănăstirea Clocociov este o mănăstire din România situată în Slatina, județul Olt.

Mănăstirea a fost ctitorită de vel aga Dinicu Buicescu și zidită în anul 1645.

În prezent, este mănăstire de maici cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril.