Romania-ro

Bradu                                                 

Situat în satul Gurguiata de lângă Băile Olăneşti, Schitul Bradu a fost construit pe temelia unui schit mai vechi care se numea Schitul de sub Râpa Bradului, despre care aflăm că există în 1766 şi care are hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Actuala biserică a schitului, este o construcţie de zid, ridicată în anul 1784 de părintele Sava ieromonah, originar din satul Scrada judeţul Gorj, fost egumen al mânăstirii Iezerul, ajutat fiind de preotul Grigore.

Biserica este în forma de corabie, cu interiorul împărţit în trei şi un pridvor deschis susţinut de şase stâlpi, fără turlă, semănând mult cu cea de la Iezer.

Clopotniţa este mai mare decât biserica şi are două etaje unde se găsesc două chilii, spaţiile de locuit mărindu-se an de an