Romania-ro

Lacul Vidra                                      

Barajul Vidra este amplasat pe râul Lotru, în cheile Vidra, la 30 km amonte de stațiunea Voineasa.

Reprezintă principala amenajare din cadrul schemei de amenajare a râului Lotru.

Circa 25% din debitul regularizat provine din aportul Lotrului care are un debit mediu multianual la Vidra de aproximativ 4,5 m³/sec.

În lacul principal Vidra sunt captate și alte râuri prin sistemul de aducțiuni și captări secundare, ce cuprinde 81 de captări grupate în trei ramuri distincte:

 • Ramura Nord (gravitațională și cu pompaj);
 • Ramura Sud (gravitațională și cu pompaj);
 • Ramura Vest (gravitațională).

În sistemul de derivații secundare se integrează stațiile de pompare Petrimanu, Jidoaia și Lotru-Aval, la care se adaugă captarea gravitațională Galbenu și captările ce debușează direct în aducțiunea principală, Mănăileasa și Rudăreasa.

Captarea apelor din rețeaua de aducțiuni secundare sud este realizată de către lacul Petrimanu, barajul de 50 m înălțime în dublu arc, din beton, realizând un volum util de 1,8 mil m3.

Trei grupuri de pompare (P=10,5 MW, Q=4,66 m³/sec și Hnet=174 m) pompează apa în galeria sud-gravitațională ce debușează în lacul Vidra la Vidruța.

La 6 km în amonte de barajul Petrimanu se găsește captarea gravitațională Galbenu, creată pe cel mai important afluent al Lotrului-Latorita, în aval de confluența cu pârâul Galbenu.

Un baraj de 60 m înălțime în dublu arc, din beton, realizează un volum util de 1,8 mil m³.

De la priza de apă a barajului apa se scurge gravitațional pe galerie subterană spre lacul Vidra (se întâlnește cu apa pompată de stația de pompe Petrimanu în galeria sud-gravitațională).

Stația de pompe Jidoaia este situată pe pârâul Voineșița colectând apele din ramura Nord gravitațională, barajul de 50 m înălțime în dublu arc, din beton, realizând un volum util de 0,3 mil m³.

Două grupuri de pompare (P=10,5 MW, Q=4,66 m³/sec și Hnet=193 m) pompează apa în galeria nord-gravitațională ce debușează în lacul Vidra la Goata.

Apele afluenților Lotrului din aval de barajul Vidra sunt colectate în lacul stației de pompare Lotru-Aval, barajul de 42 m înălțime în dublu arc, din beton, realizând un volum util de 0,675 mil m³.

Două grupuri de pompare (P=4 MW, Q=1 m³/sec și Hnet=318 m) pompează apa în galeria nord-gravitațională ce debușează în lacul Vidra la Goata.

Lacul de acumulare are următoarele caracteristici: 

 • lungime: cca 8 km lățime maximă: cca 1,4 km 
 • volum total brut (la NNR): 340,0 mil. m³  
 • volum total (la nivel maxim de exploatare): 370,0 mil. m³ 
 • volum mort (la nivel minim de exploatare): 40,0 mil. m³  
 • nivel normal de retenție (NNR): 1289,00 mdM 
 • nivel maxim de exploatare (Nmax E): 1293,00 mdM 
 • nivel minim de exploatare (Nmin E): 1237,00 mdM suprafața la NNR: 1240 ha

Barajul Vidra este de tip baraj de anrocamente cu nucleu de argilă.

Principalele caracteristici ale barajului sunt următoarele:

Caracteristicile geometrice

 • înălțimea maximă de la cota minimă de fundație: 121,00 mîn
 • ălțimea maximă deasupra talvegului: 113,00 m
 • lungimea la coronament: 350,00 m
 • lățime maximă la coronament: 10.00 m
 • lățime maximă la bază: 450,00 m
 • panta paramentului amonte: 1:1,75 și 1:2,50
 • panta paramentului aval: 1:1,50 și 1:2,00
 • cotă coronament: 1293 mdM
 • cotă fundație: 1175 mdMcotă talveg: 1180 mdM