Lacul Tasaul                                    

Lacul Tașaul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră (fiind despărțit de mare printr-un perisip cu lățimea de 1.500 m), fiind situat la sud de Capul Midia și la nord de localitățile Sibioara si Năvodari.

Lacul se află în prelungirea văii râului Casimcea, țărmurile sale prezentând promontorii și golfuri. Aceste țărmuri sunt înalte (3 m – 12 m) și sunt constituite din calcare jurasice și șisturi verzi.

Lacul are luciul de apă situat la altitudinea de 1 m și are o suprafață de 2335 ha (există și autori care indică 22,8 km2, probabil ca urmare a excluderii suprafeței amenajării piscicole de la coada lacului).

Apa este ușor salmastră, cu un nivel ce se menține constant datorită aportului de apă al râului Casimcea și are o adâncime maximă de 5,4 m.Există și două insule, insula Ada cu o suprafață de 30,3 ha și o altitudine maximă de 12,8 m, și insula La Ostrov, cu o suprafață de 3,0 ha și o altitudine maximă de 4,6 m.

De-a lungul țărmurilor există puțină vegetație palustră, datorită falezelor înalte și a salinității apei.

Ținuturile din jur sunt deluroase, acoperite cu vegetație stepică, ierboasă, precum și de culturi agricole, în special graminee.

Având suprafața mare, constituie un refugiu pentru pasările acvatice aflate in migrație.

Pasări care cuibăresc in Delta Dunării, primăvara si toamna, trec în zbor peste acest lac sau se odihnesc pe apele sale.

Calitatea globală a apei corespunde, din punct de vedere chimic, clasei a III-a de calitate.

Valorile medii ale azotului mineral total (4,887 mg/l), ale fosforului total (0,1568 mg/l), și ale biomasei fitoplanctonice (20,428 mg/l) încadrează apele lacului Tașaul în tipul hipertrof.

În anul 2005 lacul Tașaul se încadra în clasa a V-a de calitate, ceea ce corespunde unei stări ecologice degradate.

Maak jouw eigen website met JouwWeb