Romania-ro

Lacul Cuiejdel                                 

Lacul Cuiejdel (denumit și Lacul Crucii) este cel mai mare lac de baraj natural din România, situat în Munții Stânișoarei, la 25 km de Piatra Neamț.

Lacul, care are o lungime de 1 km, o suprafață de 2,2 ha, o adâncime maximă de 16 m și un volum de un volum de 907.000 mc de apă, s-a format în mai multe etape, începând cu anul 1978, prin surpare și alunecare, pe cursul mijlociu al pârâului Cuiejdel, un afluent de stânga al râului Cuejdiu.

O a doua etapă importantă de formare a laculuia fost alunecarea din anul 1991, probabil cauzată de cutremurul din anul 1990 la care s-au adăugat ploile intense din 1991.

Cu această ocazie, barajul natural format a blocat întreaga vale, determinând acumularea unei mari cantități de apă. Barajul natural care s-a format în urma alunecării de teren are o înălțime cuprinsă între 25 m spre malul drept și 30 m spre malul stâng și o lungime de circa 80 m.

Specialiștii consideră că principala cauză a multiplelor alunecări de teren o constituie acțiunea omului, care prin construcția vechiului drum forestier în această zonă a secționat deluviul de alunecare din baza versantului stâng, declanșând alunecarea inițială și seria de alunecări ulterioare.

Construirea noului drum forestier în perioada 2003-2004, a condus la noi alunecări de teren.

Prin Hotărârea de Guvern 2151 din 30 noiembrie 2004, Lacul Cuiejdel a fost declarat rezervație naturală.

Din păcate, în rezervație sunt cuprinse numai luciul de apă și zona afectată de alunecările de teren, dar nu se prevede nici o zonă tampon în jurul ariei protejate.

Din acest motiv, ecosistemul nou format este amenințat de defrișările din zonele limitrofe.

Eroziunea solului în zona drumului forestier și tăierile masive de arbori au dus la un grad mare de colmatare a lacului, într-un timp neașteptat de scurt.