Romania-ro

Buzău                                         

Buzăul este cea mai importantă apă curgătoare care străbate județul Buzău.

Izvorăște din Carpații de Curbură din Munții Ciucaș și se varsă în Siret.

În sectorul montan, dinamica râului este deosebit de mare, mai ales la viituri.

În sectorul subcarpatic, afluenții mai importanți sunt: Pănătău, Slănic și Câlnău.

În sectorul de câmpie, Buzăul primește un număr redus de afluenți și de o importanță minoră.

Pe cursul Buzăului sunt două amenajări hidroenergetice: barajul și Acumularea Siriu, cu centrala hidroelectrică de la Nehoiașu și barajul Cândești, cu amenajarea hidroenergetică Cândești-Vernești-Simileasca.