Romania-ro

Stejar                                                        

Stejarul este răspândit în Europa, Asia Mică şi alte câteva zone asiatice, Africa de Nord.

În trecut era mult mai răspândit, de multe ori în amestecuri cufagulşi alte foioase.

Ghindaa fost folosită de-a lungul timpului atât la hranaporcilor, fiind foarte apreciată şi demistreţi, alături dejir, cât şi la confecţionarea de coliere şi păpuşele pentru copii, şi chiar la unele piese de mobilier sau "bibelouri" rustice.

Scoarţade stejar este folosită din antichitate în tăbăcărie, deoarece conţine mari cantităţi de tanini foarte eficienţi în prelucrarea pielii.

Lemnulde stejar este lemn preţios, de calitate superioară, mai ales dacă este uscat corespunzător.

Lemnul de stejar uscat natural, având peste 12 ani vechime, este scump, fiind folosit pentru mobilă de lux, iahturi de lux, construcţii de lux, etc.

Aproape două secole traversele de stejar au fost folosite cu mult succes în dezvoltarea căilor ferate, doar recent începând înlocuirea lor conform noilor tehnologii de transport.

Lemnul de stejar se foloseşte pe scară largă în construcţiile de lemn sau mixte, iar în industria mobilei, acolo unde nu se găseşte, este una din principalele varietăţi imitate, alături denucşicireş.

Stejarul este unarboredin zona temperată, înalt, cu ramuri puternice, noduroase, coroană largă şi bogată.

Scoarţa stejarului este de culoare brun-negricioasă, aspră, adânc brăzdată, adăpostind adesea o micro-faună activă (în special furnici şi anumite specii de gândaci).

Frunzele sunt lobate, cu 4-8 perechi de lobi.Peţioluleste scurt (4-8 cm). 

Stejarul înfloreşte în luna mai.

Fructul esteachenă (ghindă).

Se întâlneşte mai ales la câmpie şi în zonele colinare, foarte rar la deal.

În afară de pădurile curate de stejar, numit este jărete, stejarul se găseşte şi în amestec cu alte foioase, în aşa-numitelepăduri de şleau.

Termenulstejareste probabil de originetracică.

În trecut lingviştii români i-au atribuit, eronat, originemaghiarăsaubulgărească, însă Dimitrie Cantemirîl menţionează în Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei) ca fiind un cuvânt inexistent în maghiară sau bulgară.

Maak jouw eigen website met JouwWeb