Romania-ro

Lopătar                                                    

Lopătarul, este o pasăre de baltă din familia Threskiornithidae sau după alţii Plataleidae.

Lopătarul are penajul de culoare albă cu nuanţe gălbui portocalii pe piept şi pe cap.

Pe ceafă are un moţ format din pene mai lungi, care când este iritat se ridică în formă de evantai. Este o pasăre de talie mare atingând înălţimea de 80 de cm.

Picioarele sunt lungi de culoare neagră, ciocul lung care este lăţit la vârf, la tineret este de culoare galbenă, iar la adulţi devine de culoare neagră, numai vârful ciocului rămâne galben.

Lopătarul cuibăreşte în regiuni de baltă, smârcuri, lunci umede, în [Africa]] sau pe insule stâncoase.

Cuibul este ascuns în stuf, dar poate fi aşezat în copaci sau pe stânci în colonii lângă pescăruşi care fură ouă sau pui de lopătari.

Hrana lopătarilor constă din peşti, amfibii (broaşte), moluşte crustacei viermi, larve de insecte.

Harana este procurată prin filtrarea mâlului cu ciocul.

Păsările sunt migratoare fiind răspândite pe un areal geografic larg, în Eurasia de Sud, din Spania, Frislanda până în Japonia şi Africa de Nord.