Romania-ro

Rață cu Cap Castaniu                             

Rață cu Cap Castaniu este o specie relativ rară. Se poate întâlni în special în ghiolurile Deltei şi bălţile Călăraşi.

Masculul are corpul cenuşiu, capul brun şi guşa negricioasă; femela are corpul cafeniu.

Cuibăreşte în stufărişuri, dar şi în scorburi de copaci şi mustăţi de salcie, mai ales în Delta Dunării.

Ponta este depusă în mai-iunie şi constă din 8—11 ouă eliptice, gri palid-verzui, pe care femela le cloceşte singură, timp de 24—36 de zile.

Toamna se retrage spre locurile de iernare din nordul Mării Mediterane, nord-vestul Africii, valea Nilului şi sud-estul Asiei pînă-n India.

În iernile blînde, unele exemplare rămîn în locurile neîngheţate, la care se mai pot adăuga şi populaţii venite din nord.