Romania-ro

Năpârcă                                       

Năpârcă este un şarpe care face parte din familia Colubridae şi care cuprinde ca. 2000 de specii, din care două treimi sunt şerpi.

Ele au un areal foarte larg de răspândire, iar cu excepţia mediului marin trăiesc aproape peste tot în regiunile cu climă tropicală subtropicală şi temperată, începând cu Eurasia, Africa şi cele două Americi.

Unele din ele duc o viaţă terestră, iar altele (Chrysopelea) o viaţă arboricolă. Sunt animale ovipare (se reproduc prin ouă) Toate cele şase specii care trăiesc în Europa.

Năpârcile sunt şerpi supli cu coadă relativ lungă, şi spre deosebire de viperă au corpul acoperit cu solzi mari. Capul este mai îngust şi mai scurt ca al viperei.

Au o gură largă, comisura gurii ajungând până sub ochi. În cazul speciilor veninoase, dinţii cu venin sunt situaţi pe maxilarul superior în fundul gurii.

Năpârca se hrăneşte cu mamifere mici, păsări, şopârle, amfibii, peşti şi moluşte.

Unele năpârci din Africa şi India se hrănesc numai cu ouă de păsări. Cele mai multe specii de năpârci sunt foarte veninoase, venin care produce paralizii sau chiar este mortal pentru om.

Printre speciile cele mai veninoase se numără "Dispholidus typus" din sudul Africii sau "Boiga dendrophila" din Asia de Sud, Indonezia.